Katastrofkommunism

Det finns inom katastrofforskning tydligen något som kallas katastrofkommunism och som handlar om hur grupper och samhällen dom drabbas av allvarliga katastrofer ofta spontant utvecklar en “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”-ekonomi och -kultur. The Six Nations, dvs en konfederation av nordamerikanska indianer, levde på ett liknande sätt som samhället Alexandria i The Walking Dead (säsong 5), kan man på sätt och vis säga (med brasklappen att jag bara kommit till del 14). Hos dem (the Nations) var alla råvaror kollektivt ägda och kontrollerades av ett matriarkat. För att få tillgång till råvarorna ansökte man, eller rättare sagt, kvinnan i familjeenheten, om tillgång. Av de utdelade råvarorna tillverkades sedan artiklar, som i kontemporär marxistisk terminologi blev personlig egendom, till skillnad från privat. Provat egendom existerade alltså inte, utan produktionsmedlen och de direkta resultaten ägdes och förvaltades kollektivt. Det är naturligtvis vanskligt att använda en terminologi anpassad för en analys av en specifik situation för att titta närmare på en helt orelaterade (i den mening att den existerade utanför etablerad västerländsk ekonomisk historia), men det får duga för en sånhär post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s