Althusser Misapplied

Valentine-AlthusserMin vän skrev den här texten, en text vars ståndpunkt jag till största delen sympatiserar med. Dock finner jag några saker problematiska och hoppas kunna presentera några nya infallsvinklar eller möjligheter till tolkning. Texten går i stort ut på att diverse människor av diverse anledningar (inga specificerade) tycker illa om etiketten cis (ska jag ha en asterisk efter här? Varför har man det?) när den appliceras på dem och att det är dumt/fånigt av folk att bli upprörda över den etiketten eftersom det är en adekvat beskrivning av den dominerande könsidentiteten som de flesta som inte är trans ändå innehar. So far so good. Jag har inga direkta invändningar här. Jag kan komma fram till ett antal mer eller mindre raljanta förklaringar till varför vissa sorters människor skulle bli upprörda: man vill inte bli identifierad som den dominerande och därigenom förtryckande gruppen, det är inte så jävla hippt och happening att vara ‘vanlig’, medelklassen har alltid uppskattat arbetarklassen, underklassen, svarta, homosexuella, transpersoner eller what have you (ja, inte alltid och inte alla, naturligtvis!) som befinner sig under dem i hierarkin eftersom de på något sätt kan få representera det “äkta” och detta tar sig uttryck i viss appropiering. Exempel: Vita medelklassmän börjar i slutet av det amerikanska artonhundratalet gilla boxning och salooner, saker som ditills varit förknippat med arbetarklassen, eftersom det sågs som mycket mer manligt och vitalt än den (tyckte de) förklemade och impotenta medelklassen (häri skönjer vi naturligtvis en stor dos sexism också). Vi kan naturligtvis se samma saker senare: vita gillar rock, vita gillar jazz, medelklassungar på universitetet bär stolt nyinköpta arbetarskjortor som aldrig kommer slitas ut, etc. osv.

Sen har vi säkert en grupp som på grund av ren allmän dålighet inte gillar etiketten: de är normen och vägrar acceptera att den skulle ha ett namn eller vara en ‘identitet’. Det är ni som är dom konstiga, det är jag som är normal.

Hursomhelst, det jag vill komma till och säkert kommer att bitvis ha missförstått och missanvänt (därav titeln) är Althussers koncept interpellation. Vad det handlar om, som jag har tolkat det, är att genom interpellation så skapas subjektet. Subjektet finns inte före. Althussers exempel är polisen som ropar “du där!” efter en medborgare. När medborgaren hör och svarar (eller bara uppfattar att det är den själv polisen ropar efter) så erkänner medborgaren alltså polisens definition av medborgaren och gör den till sig själv och blir alltså, för sig själv och polisen, den misstänkte medborgaren. OK, Althussers tes rör sig ju lite inom ramen för hans teori om ISA:s, vilket gör att den kanske inte är helt lätt att applicera rakt av på det här eftersom detta snarare rör sig om en mellanmänsklig interpellation än en hierarkisk (på så sätt att den interpellerade här inte befinner sig nedanför interpelleraren. Rent socialt skulle man ju även kunna påstå att i det här fallet så är hierarkin omvänd, då en cisperson antagligen positionerad över vem det nu vara månde som kallar den cis. Jag hävdar ändå att det skapas en hierarki av själva interpellationen i sig, om än kortvarig.), men ge mig en chans. Argumentet är alltså i korthet att genom att kalla folk för cis och genom att de förstår att det rör dem så skapar man eller påtvingar dem en identitet, en definition. Det kan vara en ganska otrevligt upplevelse att bli definierad, bli till i den här meningen, genom andras försyn eller interpellation. Det tror jag ganska många utsatta grupper kan enas om (därmed inte sagt att cisfolk som grupp är en utsatt grupp, inte utanför det här argumentet). Andras definitioner av en skapar till stora delar en, och hur korrekta definitionerna är på att faktiskt ringa in saker som stämmer överens så är de problematiska på så sätt att de aldrig stämmer eftersom de aldrig rymmer allt. Finns då inte vi eller vår identitet när folk inte kallar oss saker? Jodå, för vi blir i någon mån alltid ropade på av polisen, eftersom vi även är subjekt i betydelsen undersåtar (min egen fria tolkning) och detta oberoende av statskick eftersom vi alltid är sociala varelser (även när vi inte är det). Vi är “always-already interpellated”, skapade och definierade. Här kommer vi in på en annan del av texten:

“För att det inte finns anledning att bli upprörd när folk beskriver dig som CIS. Inte ens om du inte är det, känner jag.
Det är ingen förolämpning. Det finns inget nedsättande inbyggt i ordet. Du kan rätta dem om de har fel. Det är bara en beskrivning. (min kursivering)”

“Inte ens om du inte är det” är ju till stora delar indirekt behandlad ovan (alltså, du blir “det” genom interpellation och diskursiva praktiker), så den lämnar jag därhän. Men, “det är bara en beskrivning” håller jag inte med om. En beskrivning av någon är alltid någons beskrivning och den innebär alltid ett omdöme, i någon form. Ord spretar ut, berör andra ord, handlar om känslor, om vem som skriver och om vem som läser. Jag misstänker, utan att ha efterforskat mer, att detta kan vara ett av skälen till olika etniska och sexuella gruppers diversifierade självbenämningar. De är sällan eller aldrig bara en beskrivning. “Svart” eller “afrosvensk” kan mycket väl betyda “neger”, om ni förstår vad jag menar. Därför skiftar beskrivningarna även när de är självdefinitioner, för så fort de kommer ut där i samhället blir de andras beskrivningar och definitioner och deras bild av vad du är inkorporerade i termen, genom den dagliga användningen. Det behöver inte betyda att det är nedsättande, men det betyder att beskrivningen inte längre tillhör den utsatta gruppen. Genom sin egen term interpelleras de på något sätt till något annat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s